Записи с темой: ...світлина... (список заголовков)
19:22 

“You are gangsters? No we are Russian!”

...dziennikarz: pan Yaroslav Lazor...

 

“You are gangsters? No we are Russian!”

 

Una vera est fidelium universalis ecclesia extra quam nullus omnimo salvatur (Единственно правильной признается вера во Всеобщую [Католическую] Церковь, вне которой никто не может быть спасен) (Догмат IV Латеранского Собора)


@музыка: Von Thronstahl - Imperium Internum

@настроение: Una vera est fidelium universalis ecclesia extra quam nullus omnimo salvatur!

@темы: ...світлина...

14:31 

Berlin...

...dziennikarz: pan Yaroslav Lazor...
Para buch! Koła w ruch! Wielki miasto, stolica wyszydzanej ale wielkiej duchowo Republiki Weimarskiej, budzi się do życia. Niektórzy nie śpią wcześniej, aby ktoś mógł spać dłużej. Ludzie wychodzą na ulicę, czytają gazety, zapełniają dworce i restauracje wielkiego mrowiska. Możesz to zobaczyć w czerni i bieli - by wszystko było widać dokładniej - i bez odgłosów ulicznego dżemu - by wszystko było widać lepiej.

@музыка: Jeden Osiem L - Miasto Bez Snu

@настроение: ...i kubek czarnej kawy

@темы: ...світлина...

...stacja Galicja...

главная